Systemy zasilania

Wysokie wymagania, związane z niezawodnością szerokopasmowych sieci HFC, wiążą się z koniecznością posiadania niezawodnego systemu zasilania urządzeń pracujących w stacji czołowej i koncentratorach, jak również systemów zasilających węzły optyczne oraz wzmacniacze w sieci koncentrycznej.

Korzyści z posiadania niezawodnego systemu zasilania w sieci telewizji kablowej:

 • polepsza jakość transmitowanych sygnałów eliminując zniekształcenia wnoszone przez sieci energetyczne, zapewniając jednakowe warunki zasilania dla wszystkich urządzeń
 • dzięki systemowi podtrzymania napięcia pozwala na transmisję usług z wysoką niezawodnością nawet w przypadku awarii zasilania
 • zapewnia ciągłość transmisji sygnałów pomimo krótkotrwałych zaników napięcia zasilającego, co jest szczególnie istotne podczas transmisji dwukierunkowej sygnałów cyfrowych (transmisja danych, telefonia) ze względu na czas potrzebny do przywrócenia prawidłowej komunikacji urządzeń
 • skraca czas wykrywania i lokalizacji usterek poprzez system monitorowania podstawowych parametrów zasilania.

Nowoczesna architektura systemów zasilania sieci HFC oraz instalacja urządzeń zasilających w węzłach optycznych pozwala na centralne wprowadzenie zdalnego zasilania i dostarczanie go za pomocą kabla koncentrycznego do urządzeń pracujących w sieci rozprowadzającej oraz budynkowej.

[attachments template=large title=”Documents” titletag=h3 orderby=”mime DESC”]

Analogowe stacje czołowe

Stacja czołowa pełni rolę ośrodka odbiorczo-nadawczego dla sieci kablowej. Jej zadaniem jest odbiór sygnałów telewizyjnych i radiowych z wielu różnych źródeł i w wielu różnych standardach oraz ich modulacja w wybranych kanałach i zsumowanie w jeden szerokopasmowy sygnał zawierający wszystkie programy.

Podstawowe funkcje stacji czołowej
:

 • odbiór serwisów wysyłanych drogą satelitarną, naziemną oraz poprzez cyfrowe łącza optyczne transmitujące sygnały bezpośrednio ze stacji telewizyjnej
 • demodulacja, pozwalająca na sprowadzenie wszystkich serwisów do tej samej postaci w paśmie podstawowym
 • odkodowanie programów cyfrowych zabezpieczonych przed niepowołanym odbiorem przez system dostępu warunkowego (Conditional Access)
 • dekodowanie, polegające na zamianie strumienia cyfrowego na sygnały analogowe
 • kodowanie, polegające na dostosowaniu sygnałów w paśmie podstawowym do wymagań standardu używanego w sieciach kablowych
 • modulacja, pozwalająca na przeniesienie sygnałów analogowych i cyfrowych w określone pasmo częstotliwości
 • sumowanie, określane jako połączenie wszystkich sygnałów w jeden szerokopasmowy sygnał wyjściowy ze stacji czołowej, który jest rozprowadzany w całej sieci kablowej

Firma VECTOR w swojej ofercie posiada szeroki asortyment urządzeń do budowy stacji czołowej jak i analogowej na najwyższym światowym poziomie. Rozwiązania te są szeroko skalowalne, łatwe w instalacji i konfiguracji, zintegrowane z systemem zdalnego zarządzania umożliwiającym monitoring pracy oraz szybką ingerencje w pracę urządzeń, za pomocą interfejsu WWW.

Systemy monitorowania i pomiaru sieci HFC

Nowoczesne sieci kablowe wyposażone są w wiele urządzeń należących do różnych technologii (transmisja satelitarna, transmisja optyczna, telewizja cyfrowa, transmisja danych, systemy zasilania itd.) pozwalających na wysokojakościową transmisję sygnałów szerokopasmowych. Skuteczne wykorzystanie tego potencjału jest związane z koniecznością implementacji systemu monitorowania i zarządzania siecią kablową.

Podstawowymi funkcjami systemu monitorowania i zarządzania są:

 • zarządzanie sytuacjami awaryjnymi
 • zarządzanie konfiguracją urządzeń i serwisów
 • ocena działania sieci
 • zarządzanie podsystemami, będącymi elementami systemu monitorowania i zarządzania
 • kontrola dostępu do systemu zarządzania osób uprawnionych

Korzyści z wykorzystania systemów monitorowania i zarządzania to:

 • stała automatyczna kontrola parametrów urządzeń, pozwalająca z wyprzedzeniem reagować na możliwe awarie i zmniejszająca ryzyko jej wystąpienia
 • znaczne skrócenie czasu przerw w transmisji sygnału w sieci
 • zwiększenie niezawodności pracy systemu kompilującego wzrost zadowolenia klienta z oferty sieci oraz możliwość utrzymania i rozwoju biznesu
 • redukcja kosztów obsługi systemu dzięki zdalnej konfiguracji i zarządzaniu siecią
 • możliwość stałego monitorowania jakości systemu poprzez pomiar istotnych parametrów

Niezwykle istotna jest również dbałość o jakość transmitowanych sygnałów, zarówno w kierunku podstawowym od stacji czołowej do abonenta, oraz wszelkiego rodzaju usług dodatkowych opartych na transmisji w kanale zwrotnym.

Obsługa techniczna mająca nadzór nad siecią kablową, musi być wyposażona w odpowiedni zestaw urządzeń pomiarowych, który umożliwia:

 • uruchomienie i dokonanie regulacji sieci w trakcie jej budowy
 • przeprowadzanie ciągłej kontroli istotnych parametrów całego systemu
 • wykonywanie wszelkich prac pomiarowo-kontrolnych bez zakłócania usług dostarczanych abonentom danej sieci
 • bieżącą obsługę, wykonywanie napraw i konserwacji sieci kablowej
 • gromadzenie i archiwizację wszelkich pomiarów celem ich późniejszej obróbki przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania

Urządzenia pomiarowe powinny dodatkowo charakteryzować się następującymi cechami:

 • bardzo dużą niezawodnością i wymaganą dokładnością przeprowadzanych pomiarów
 • elastycznością, pozwalającą na dostosowywanie do aktualnych potrzeb sieci kablowej
 • łatwością obsługi
 • dużą odpornością na trudne warunki atmosferyczne, w jakich wykonywane są pomiary oraz wszelkiego rodzaju usługi naprawczo – konserwacyjne

Systemy analogowej transmisji optycznej

Aktualne trendy w budowie nowoczesnych sieci HFC sprawiają że, struktury linii magistralnych w sieciach CATV oparte na technologii koncentrycznej są stopniowo zastępowane magistralami optycznymi dających szereg korzyści operatorom:

 • duży zasięg (do 40 km w technologii 1310nm oraz ponad 110 km w technologii 1550nm)
 • wysoką jakość transmisji sygnałów oraz dużą stabilność parametrów systemu
 • wysoką niezawodność systemu oraz odporność na czynniki zewnętrzne (np. zmiany temperaturowe, zakłócenia elektromagnetyczne itp.)
 • możliwość integracji wielu rozproszonych stacji czołowych
 • tworzenie struktur sieci międzymiastowych, poprzez połączenie oddalonych od siebie różnych lokalnych sieci dostępowych
 • możliwości zwiększenie przepustowości sieci poprzez zastosowanie technologii DWDM oraz rozbudowę węzłów optycznych
 • ograniczenie kosztów eksploatacji sieci poprzez zastąpienie magistrali koncentrycznej światłowodową i zmniejszenie ilości elementów aktywnych

Firma VECTOR jest jednym z czołowych europejskich dostawców systemów optyki nadawczej. Oferuje szerokie portfolio produktów z tego zakresu, a dodatkowo jest w stanie dostarczyć rozwiązanie spełniające indywidualne wymagania Klienta.

Wzmacniacze szerokopasmowe

Jednym z kluczowych elementów toru koncentrycznego sieci operatora kablowego są wzmacniacze szerokopasmowe. Ich podstawowym zadaniem jest wzmacnianie sygnału W.CZ., w takim stopniu, aby możliwa była dalsza dystrybucja sygnału. Nowoczesne wzmacniacze szerokopasmowe są urządzeniami umożliwiającymi transmisję sygnałów w kierunku dosyłowym (w kierunku abonenta) jak i zwrotnym (od abonenta do stacji czołowej). Dzięki temu, za pomocą sieci koncentrycznej, możliwe jest dostarczanie abonentom pełnego pakietu usług Triple Play (TV, Internet i Telefonia).

Firma VECTOR jest jednym z czołowych europejskich producentów wzmacniaczy szerokopasmowych. Oferuje szerokie portfolio produktów z tego zakresu, a dodatkowo jest w stanie dostarczyć rozwiązanie spełniające indywidualne wymagania Klienta. Poza ofertą wzmacniaczy szerokopasmowych firma VECTOR oferuje operatorom kablowym kompletne rozwiązania z zakresu infrastruktury, poczynając od usług doradztwa w tym zakresie, poprzez projektowanie sieci, usługi instalacji, pomiarów i audytu sieci, oraz kompletnej dostawy sprzętu do budowy sieci HFC.

Sieć koncentryczną można podzielić na dwa obszary, dla których stosuje się różne typy wzmacniaczy szerokopasmowych:

 • sieć dystrybucyjną, która umożliwia rozprowadzenie sygnału do sieci budynkowych – w tej części sieci stosowane są wzmacniacze dystrybucyjne,
 • sieć budynkową, odpowiedzialną za dystrybucję sygnałów do poszczególnych abonentów – w tej części sieci stosowane są wzmacniacze budynkowe.

Podstawowe parametry i cechy charakterystyczne wzmacniaczy szerokopasmowych to:

 • typ wzmacniacza (dystrybucyjny, budynkowy)
 • ilość wyjść
 • sposób zasilania
  • miejscowe 230 VAC
  • zdalne/lokalne 24 – 65VAC ( 40-90VAC )
 • sposób regulacji
  • za pomocą wkładek stałych
  • za pomocą wkładek regulowanych
  • za pomocą cyfrowego sterowania
 • technologia
  • Si / GaAs FET
  • power Doubler (PD) / Push Pull (PP)
 • parametry elektrycze
  • pasmo pracy – zakres częstotliwości dla kanału dosyłowego i zwrotnego [MHz]
  • wzmocnienie – [dB]
  • poziom wyjściowy – [dBmV, dBmV]
  • pobór mocy – [W/VA]
  • tłumienie niedopasowania [dB]
  • współczynnik szumów – [dB]
  • HUM – [dB]

Węzły i odbiorniki optyczne

Nowoczesne węzły optyczne są urządzeniami umożliwiającymi transmisję sygnałów w kierunku dosyłowym (w kierunku abonenta) jak i zwrotnym (od abonenta do stacji czołowej). Dzięki temu za pomocą sieci HFC możliwe jest dostarczanie abonentem pełnego pakietu usług Tripple Play (TV, Internet i Telefonia). Aktualne tendencje w zakresie rozwoju sieci to segmentacja sieci i rozbudowa infrastruktury optycznej do topologii Fiber Deep. Wpływa to na zwiększenie przepustowości sieci oraz dynamiczny wzrost ilości takich urządzeń jak węzeł optyczny w sieci HFC.

Firma VECTOR jest jednym z czołowych europejskich producentów węzłów optycznych. Oferujemy szerokie portfolio produktów z tego zakresu, a dodatkowo jest w stanie dostarczyć rozwiązanie spełniające indywidualne wymagania Klienta. Poza ofertą węzłów optycznych firma VECTOR oferuje operatorom kablowym kompletne rozwiązania z zakresu infrastruktury, poczynając od usług doradztwa w tym zakresie, poprzez projektowanie sieci, usługi instalacji, pomiarów i audytu sieci, oraz kompletnej dostawy sprzętu do budowy sieci HFC.
Podstawowe parametry i cechy charakterystyczne węzłów optycznych to:

 • typ węzła
  • węzły do zastosowań w sieciach HFC
  • węzły do zastosowań w sieciach Fiber Deep
 • ilość wyjść
 • sposób zasilania
  • miejscowe 230 VAC
  • zdalne/lokalne 24 – 65VAC ( 40-90VAC )
 • sposób regulacji
  • za pomocą wkładek stałych
  • za pomocą wkładek regulowanych
  • za pomocą cyfrowego sterowania
 • technologia
  • Si / GaAs FET
  • Power Doubler (PD) / Push Pull (PP)
 • zastosowane technologie transmisji w kanale zwrotnym
  • nadajniki FP, DFB, CWDM, DWDM
  • redundancja kanału zwrotnego
  • segmentacja kanału zwrotnego
 • parametry elektrycze
  • pasmo pracy – zakres częstotliwości dla kanału dosyłowego i zwrotnego [MHz]
  • poziom wyjściowy – [dBmV, dBmV]
  • pobór mocy – [W/VA]